Våra företag

Bolaget skall bedriva försäljning och service av utrustning för bearbetning av mineraler och andra hårda material, utveckla och konstruera automationssystem, industriella instrument och utrustning, tillbehör samt program inom processindustrin samt direkt eller indirekt, bedriva tillverkning, försäljning, service och entreprenadverksamhet inom gruv-, grus-, sten-, mineral-, hanterings-, bygg anläggnings-, stål- och plåt samt gummi-, plast- och verkstadsbranscherna, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget skall bedriva verksamhet inom produkt och processdesign, forskning, utveckling samt miljömedveten innovation inom industriteknik samt annan förenlig verksamhet.